Lượt xem: 31020

Mình nhận đăng ký mới hoặc cung cấp tài khoản tôi đã tạo từ trước trên các hệ thống sau

Thông tin bạn nhận được bao gồm: tên đăng nhâp + mật khẩu

Bảo hành lần đăng nhập đầu tiên trong vòng 1 tuần ( hoặc có quy định riêng với một số acc đặc biệt được ghi chú trong bảng)

 

STT

Tài khoảnGiá/1AccSite
 1

Facebook

                        

- Facebook mới/ 2K

- Facebook > 6 tháng /  50k                      

- Facebook có > 4000 bạn bè / 50K

 
 2Gmail

- Gmail mới / 2k

- Gmail > 6 tháng / 50k

- Gmail > 12 tháng / 100K

- Gmail đã xác minh SMS / 10K

 
 3Zing

- Zing mới / 1k

- Zing > 6 tháng /3k

- Zing > 12 tháng /6k

 
 4

wykop

- wykop mới / 1k

http://www.wykop.pl
 5

Google Voice

- Google Voice / 100K

 
 6

50k

- acc mới / 1k

- acc > 6 tháng /10k

http://50k.vn
 7

Yahoo

- Yahoo/ 10k

 
 8

twitter

-twitter mới / 2k

-twitter xác minh SMS / 5k

-twitter > 6 tháng / 50k

 

 

 https://twitter.com


 

 9

linkedin

- linkedin/2k

https://www.linkedin.com

 

 10 Weibo - Weibo / 50K

 http://weibo.com

 11 URL - URL / 1k http://url.org
12Bộ TK Forum- 1 bộ 500 acc/ 50K- 500 Forum khác nhau


Print version

 
Comments

Sender

Nội dung