Phần mềm tóm tắt bài viết thông minh
Lượt xem: 18970

Lợi ích của các công cụ tóm tắt bài viết

Tóm tắt một văn bản dài không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Cảm ơn những tiến bộ công nghệ đã cho chúng ta các công cụ tóm tắt văn bản tự động. Những công cụ tóm tắt văn bản này là cần thiết để cắt giảm lượng dữ liệu văn bản khổng lồ có sẵn trên mạng để cho phép người đọc tìm và đọc nhanh dữ liệu liên quan. Hầu như tất cả các lĩnh vực công việc cần công cụ tóm tắt bài viết để tóm tắt các tài liệu văn bản dài giúp tiết kiệm thời gian.

resoomer

Công cụ tóm tắt bài viết hoạt động như thế nào

Công cụ tóm tắt bài viết chọn các từ khóa cần thiết và lặp đi lặp lại từ tài liệu dài ban đầu và tạo ra một từ ngắn hơn bằng cách sử dụng một vài tham số. Công cụ tóm tắt bài viết sử dụng quy trình cắt các câu, thường được gọi là từ khóa trong văn bản. Nó quyết định phần văn bản nào là quan trọng nhất và trả về chúng theo cách dễ đọc và có tổ chức nhưng bằng ít từ hơn.

Công cụ tóm tắt bài viết trước tiên hoạt động bằng cách tính toán tần số từ của tài liệu văn bản gốc. Tiếp theo, công cụ sắp xếp và lưu trữ các từ được sử dụng phổ biến nhất. Sau đó, mỗi câu được tạo ra dựa trên các từ có tần số cao.

Có nhiều công cụ tóm tắt bài viết tự động trực tuyến. Chúng sử dụng một số kỹ thuật khi chúng tóm tắt một bài viết hoặc văn bản. Các công cụ này sử dụng thuật toán khác nhau để chọn các câu từ văn bản. Mỗi công cụ có các quy tắc và quy định của nó, được sử dụng để chọn các câu sẽ được trích xuất trong bản tóm tắt.

WWW chứa đầy các trang web, cập nhật trạng thái, tin tức, blog và nhiều hơn nữa. Toàn bộ dữ liệu này là vô hình và thật khó để đi qua từng văn bản có sẵn. Rất nhiều người cố gắng tìm đường bằng cách tìm kiếm và đọc nhanh thông qua kết quả.

Việc chuyển đổi các tài liệu văn bản dài này sang dạng ngắn hơn rất cần thiết. Trình tóm tắt tự động tạo ra các bản tóm tắt có khả năng nắm bắt các chi tiết và có liên quan để người đọc có định hướng hiệu quả hơn và cũng có thể kiểm tra xem các tài liệu lớn hơn có thực sự chứa dữ liệu họ đang tìm kiếm hay không.

Ai cần công cụ tóm tắt bài viết?

Công cụ tóm tắt văn bản không chỉ mong muốn bởi các nhà nghiên cứu học thuật, nhà phân tích, lãnh đạo doanh nghiệp… sinh viên cũng cần nó để hỗ trợ họ trong các hoạt động hàng ngày. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng phải trải qua một số lượng tài liệu khổng lồ hàng ngày để theo kịp xu hướng công nghiệp của họ và trong khi tìm kiếm thông tin và tài liệu quan trọng, thời gian bị lãng phí khi đọc tài liệu dài chỉ để tìm hiểu xem nó có quan trọng hay không.

Nhưng bằng cách sử dụng các công cụ tóm tắt bài viết, bạn có thể trích xuất các câu quan trọng và tạo ra các bản tóm tắt toàn diện. Điều này sẽ cho phép người đọc một phiên bản ngắn hơn của văn bản dài ban đầu để biết liệu một tài liệu có đáng để đọc hay không….


Print version

 
Comments

Sender

Nội dung

 

1. Bối cảnh văn hóa lịch sử Vào những thế kỉ cuối của thiên niên kỉ trước công nguyên, nền văn hóa Việt cổ bắt đầu chịu những thử thách ghê gớm. Quốc gia Văn Lang, sau đó là Âu Lạc và dân tộc hẩu như vừa mới được xác lập và tồn tại chưa bao lâu đã rơi vào tình trạng bị đô hộ. Năm 179 trước công nguyên, Triệu Đà vua nước Nam Việt đóng đô ở Phiên ‘Ngung (Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay) xâm chiếm nước Âu Lạc, chia Âu Lạc ra thành hai quận: Giao Chi và Cửu Chân. Năm 111 trước công nguyên, nhà Hán chiếm được nước Nam Việt, đổi vùng đất của Âu Lạc, thành châu Giao Chỉ, dưới đó là bảy quận, với chức quan đầu châu là thứ sử, đầu quận là thái thú. Thời kì này kéo dài từ năm 179 trước công nguyên (tuy vậy nó được bắt đấu thực sự sau thất bại của khởi nghĩa Hai Bà Trưng, năm 43 sau công nguyên) tới năm 938 với chiến thắng cúa Ngô Quyền mở đầu cho kỉ nguyên độc lập thời tự chủ của quốc gia Đại Việt. Thời kì này thường đưực gọi là thời nghìn năm Bắc thuộc, song có lẽ đúng hơn là thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, vì người Việt chưa bao giờ chịu khuất phục. Tổ tiên ta đã "mất nước". Bây giờ không còn một nước Việt cổ đại, và nếu nói theo F.Ăngghen thì bấy giờ dân Việt cổ "không còn có một hành động độc lập trong lịch sử". Trong diễn trình lịch sử văn hóa bên cạnh xu hướng Hán hóa là xu hướng chống Hán hóa mạnh mẽ, giữ gìn bản sắc của dân tộc Việt, văn hóa Việt. Cùng với việc xâm lược lãnh thổ, nhà Hán và sau này là các triều đại tiếp theo của phong kiến phương Bắc, đã tiến hành đồng hóa về mặt dân tộc và văn hóa. Nếu như quốc gia, dân tộc và văn hóa Âu Lạc trước đó chưa hình thành hoặc chưa đạt tới trình độ phát triển cao, chưa định vị được những bản sắc vững chắc của riêng mình thì chắc chắn với những chính sách cưỡng chế đồng hóa trong suốt hơn 10 thế kỉ, nhà nước Việt, dân tộc Việt, văn hóa Việt đã trở thành một phần lành thổ, một bộ phận cư dân, một tiểu khu văn hóa của Trung Hoa đại lục. Song điều đó đã không thể xảy ra, trong thời kì này, đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt là đấu tranh để bảo vệ bản sắc văn hóa của mình, bảo vệ dân tộc mình, chống lại chỉnh sách đồng hóa, đồng thời vẫn tiếp tục cố gắng phát triển, cố gắng duy trì và nung nấu quyết tâm giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Như vậy có ba đặc trưng cơ bản trong bối cảnh văn hóa - lịch sử giai đoạn này: Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hóa Việt - Hán. Giao lưu văn hóa tự nhiên Việt - Ấn. Giữ gìn, bảo tồn và phát triển bản sác dân tộc, bản sắc văn hóa bằng cách bảo tồn những giá trị truyền thống đã được định hình và phát triển trong giai đọan văn hóa Đồng Sơn và bằng cách thâu hóa yếu tố văn hóa mới, để chống lại xu hướng đồng hóa văn hóa của vương triều Hán

Answer